Shiro Takahashi ¨ Muqarnas Database ¨ The three patterns of Muqarnas


ISFAHAN

MAHAN ¨Similer

QOM

ISFAHAN

TEHERAN

Topkapi Scroll

QADAMGAH
 
unknown

QAZVIN

ISFAHAN

ISTANBUL

ISTANBU

QAZVIN

KERMAN

SHIRAZ

unknown

ISPARTA

ISTANBUL

BUKHARA

ISFAHAN

SHIRAZ

Topkapi Scroll

Topkapi Scroll

ST-PETERSBURG

SHIRAZ

MAHAN

ISTANBU

ISTANBUL

SAMARQAND
¨

SAMARQAND

SAMARQAND

SAMARQAND

SAMARQAND

SAMARQAND
¨Similer

ISTANBUL

ISFAHAN

ISTANBUL

LULEBURGAZ

BUKHARA

QOM

TEHERAN

BUKHARA

ISFAHAN

ISFAHAN

ISFAHAN

ISTANBUL

SIVAS

ERZURUM

KONYA

BEYSEHIR

SAMARQAND

KAHRAMAN

BURSA,1421

ISTANBUL

EGRIDIR,1235

ISTANBU

TEHERAN

ISFAHAN

BANDARABASS

EDIRNE

SHIRAZ
 
ISFAHAN

ISTANBUL

ISFAHAN

DAMASCUS

BUKHARA

BUKHARA

MASHAD

ISFAHAN

KHIVA

QOM

NATANZ

TEHERAN

BUKHARA

YAZD
       
BAM

SHEKI